Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.6/2021 lat.valodā (PDF)

Cena: 7.00 EUR Pirkt

 

SATURS:

GRANTS APGROZĀMAJIEM LĪDZEKĻIEM BŪS PIEEJAMS BŪTISKI PLAŠĀKAM KOMERSANTU LOKAM 2

NOSAKA ATVIEGLOJUMUS IIN UN SOCIĀLO IEMAKSU PIEMĒROŠANĀ 4

PAPLAŠINĀTI DĪKSTĀVES ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI 6

SAĪSINĀTS DARBA GAITU APLIECINOŠO ARHĪVISKO DOKUMENTU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ 7

KĀ LIETOT EDS SADAĻU “IZZIŅAS” 8

IEKŠZEMES DARBA ŅĒMĒJA PIE DARBA DEVĒJA – ĀRVALSTNIEKA – SOCIĀLĀS IEMAKSAS 14

IN DARBA ŅĒMĒJAM, KURU NODARBINA DARBA DEVĒJS – ĀRVALSTU NODOKĻU MAKSĀTĀJ 17

 

E-KOMERCIJA UN PVN 22

ĀRVALSTĪS STRĀDĀJOŠI LATVIJAS REZIDENTI UN REZIDENCES STATUSA NOTEIKŠANA 46

PAR ATSEVIŠĶIEM JAUTĀJUMIEM PVN DEKLARĀCIJU AIZPILDĪŠANĀ EDS 50

AR IIN NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS 57

KUR VID EDS VAR REDZĒT NODOKĻU NOMAKSAS STĀVOKLI? 70

SKAIDROJUMI PAR VID EDS SADAĻU “MAKSĀJUMI UN NOMAKSAS STĀVOKLIS” 70

KĀ STRĀDĀT AR DATIEM VID EDS “TRANSAKCIJU PĀRSKATĀ”? 72

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 709NOTEIKUMI PAR ATBALSTU PAR DĪKSTĀVI NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM TO DARBĪBAS TURPINĀŠANAI COVID-19 IZRAISĪTĀS KRĪZES APSTĀKĻOS (MK 26.02.2021. NOTEIKUMU NR. 139 REDAKCIJĀ) 73

 


Pirkt