Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.3/2021 lat.valodā (PDF)

Cena: 7.00 EUR Pirkt

 

SATURS

PABALSTS BĒRNA PIESKATĪŠANAI ARĪ PAGARINĀTAJĀ BRĪVLAIKĀ 2

GROZĪJUMI DARBA LIKUMĀ PAR DARBINIEKU NOSŪTĪŠANU 4

IIN NO ĀRVALSTU PENSIJĀM UN AKCIJU PIRKUMA TIESĪBU ĪSTENOŠANAS 6

BŪTISKAS IZMAIŅAS MUITAS UN NODOKĻU JOMĀ SADARBĪBĀ AR APVIENOTO KARALISTI 8

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTO IEMAKSU LIKMES 2021. GADĀ 10

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM BŪTISKAS IZMAIŅAS NODOKĻU JOMĀ 2021. GADĀ 11

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2021. GADĀ 13

IIN NO ALGAS UN CITIEM FIZISKĀS PERSONAS IENĀKUMIEM 19

VIENOTAJĀ NODOKĻU KONTĀ VEIKTĀS SAMAKSAS

UZRĀDĪŠANA GRĀMATVEDĪBĀ NO 2021.GADA 1. JANVĀRA 39

DARBA DEVĒJA ZIŅOJUMA AIZPILDĪŠANA,

JA SAŅEM ATBALSTU PAR DĪKSTĀVI VAI ATBALSTU ALGU SUBSĪDIJAI,

KAS PIEŠĶIRTS PAR LAIKU NO 2020. GADA 9.NOVEMBRA 55

PAR PVN DEKLARĀCIJĀM 62

JAUTĀJUMI UN ATBILDES  PAR VIENOTO NODOKĻU KONTU 65

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas

iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem” 72

 

 


Pirkt