Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.2/2020 lat.valodā (PDF)

Cena: 7.84 EUR Pirkt

SATURS

PAR GROZĪJUMIEM UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMĀ 

TUVOJAS GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR GRĀMATVEDĪBU” 

ĀRSKATS PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANĀ 2020. GADA JANVĀRĪ 

PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ”(PVN 2 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA   

ABOJUMU PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM   EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ  (PVN 3 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  

IENĀKUMS NO SAISTĪBU SAMAZINĀŠANAS VAI DZĒŠANAS 

PAR STARPTAUTISKAS UZŅĒMUMU GRUPAS PĀRSKATU 

KĀ PAZIŅOJUMĀ NORĀDĪT ATVAĻINĀJUMA NAUDU? 


Pirkt