Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.1/2019 latviešu valodā (elektroniskā versija,PDF)

Cena: 7.84 EUR Pirkt

SATURS:

PAR NODOKĻU UN NODEVU MAKSĀŠANU SKAIDRĀ NAUDĀ   2

IZMAIŅAS KASES APARĀTU LIETOŠANAS NOTEIKUMOS  4

NOTEIKTA VIENOTA SOLIDARITĀTES NODOKĻA LIKME 7

PIEŅEMTI JAUNIE TRANSFERTCENU DOKUMENTĀCIJAS NOTEIKUMI  8

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 2019.GADĀ  10

IZMAIŅAS LIKUMĀ PAR IIN, KAS STĀJAS SPĒKĀ NO 1.JANVĀRA  12

ŠOGAD VAIRĀKAS IZMAIŅAS MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM 14

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NODOKĻA MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU 15

INFORMĀCIJA DARBA ŅĒMĒJIEM, KURI TIEK NODARBINĀTI PIE VAIRĀKIEM DARBA DEVĒJIEM 17

ĪDZ 1.FEBRUĀRIM JĀIESNIEDZ INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKIEM IZMAKSĀTAJĀM SUMMĀM 19

PĀRSKATS PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANĀ 2018.GADA DECEMBRĪ  21

PAPILDU DEKLARĀCIJAS PAR IIN MAKSĀTĀJA IENĀKUMIEM, IEŅĒMUMIEM, NAUDAS UN CITIEM UZKRĀJUMIEM, ĪPAŠUMIEM UN TO VĒRTĪBAS MAIŅU AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 27

PAR UIN ĀRVALSTU UZŅĒMUMIEM 52

NODOKĻU PIEMĒROŠANA IZMAKSĀTAJĀM DIVIDENDĒM 54

FIZISKO PERSONU SAISTĪBU SAMAZINĀŠANAS VAI DZĒŠANAS REZULTĀTĀ GŪTĀ IENĀKUMA DEKLARĒŠANA 57

PĀRZINI DARBA LAIKA NOTEIKUMUS 59

PĀRZINI DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANAS PRINCIPUS 63

NOTEIKUMI PAR ZEMĀKO MĒNEŠALGU UN SPECIĀLO PIEMAKSU VESELĪBAS APRŪPES JOMĀ NODARBINĀTAJIEM 67

 


Pirkt