Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.12/2018 latviešu valodā (elektroniskā versija)

Cena: 7.84 EUR Pirkt

IZMAIŅAS AKCĪZES NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM  3

IZMAIŅAS AZARTSPĒĻU UN IZLOŽU ORGANIZĀCIJU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES KĀRTĪBĀ 4

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR VALSTS SOCIĀLO APDROŠINĀŠANU”  6

MINIMĀLĀS STUNDAS TARIFA LIKMES PA 2019.GADA MĒNEŠIEM  8

GROZĪJUMS UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMĀ    14

JAUNA 2018.GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS FORMA    16

IIN NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMA    17

VEIKTĀS IEMAKSAS PRIVĀTAJOS PENSIJU FONDOS UN DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJU MAKSĀJUMI 27

PAR UIN ĀRVALSTU UZŅĒMUMIEM  43

PAR UVTN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBU   45

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZDEVUMI PERSONĀLA SALIEDĒŠANAS PASĀKUMIEM   48

UIN PIEMĒROŠANA SODA NAUDAS IZDEVUMIEM  50

UIN NORMU PIEMĒROŠANA SAMAZINĀTIEM UN NORAKSTĪTIEM KREDITORU AIZDEVUMIEM  56

PAR PERSONĀLA ILGTSPĒJAS PASĀKUMU IZDEVUMIEM  59

PVN ĪPAŠĀ REŽĪMA PIEMĒROŠANA LIETOTIEM AUTOMOBIĻIEM  64

NOTEIKUMI PAR IIN DEKLARĀCIJĀM UN TO AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBU 68

 

 


Pirkt