Žurnāls "Grāmatvedība & Ekonomika" Nr.10/2018 latviešu valodā (elektroniskā versija)

Cena: 7.84 EUR Pirkt

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas principi
būs mazāk sīkumaini....................................................................................2
Vid secinājumi par pirmajām uin deklarācijām............................................3
Vid uzziņa par vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu................4
Kā aprēķināt atvieglojumu par ziedojumiem......................................................... 46
Pvn piemērošana finanšu darījumos....................................................................... 47
Ar IIN neapliekamie ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas...............8
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nerezidentu..................................................20
Ministru kabineta noteikumi Nr.344 «GADA PĀRSKATA
SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA» .............................................................. 66
KĀ APRĒĶINĀT ATVIEGLOJUMU PAR
ZIEDOJUMIEM
AR IIN NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI
NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
ATSAVINĀŠANAS
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS
NO NEREZIDENTU
PVN PIEMĒROŠANA FINANŠU
DARĪJUMOS
IIN NORMU PIEMĒROŠANA, IZMAKSĀJOT
DIVIDENDĒM PIELĪDZINĀMU
IENĀKUMU
UIN NORMU PIEMĒROŠANA REKLAMAS
IZDEVUMIEM Iin normu piemērošana, izmaksājot dividendēm pielīdzināmu ienākumU ...... 53
Ārvalsts uzņēmuma darbinieku komandējums Latvijā un pastāvīgas
pārstāvniecības saimnieciskie izdevumi................................................................. 56
Par PVN piemērošanu preču eksportam/importam
un ar tranzīta pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem ................................... 62
UIN normu piemērošana reklamas izdevumiem

Pirkt