Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.8-2022.latv.val (PDF)

Цена: 7.00 EUR купить

SATURS:

 

SEZONAS LAUKSTRĀDNIEKU IENĀKUMA NODOKLI VARĒS PIEMĒROT ILGĀK 2

BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTAM NEPIEMĒROS NODOKLI 3

2023. GADĀ PĀRCELS VIENU DARBA DIENU 3

PRECIZĒ PVN DEKLARĀCIJU NOTEIKUMUS 4

PRECIZĒ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DARĪJUMU STARPNIEKA KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS NOSACĪJUMUS 5

APSTIPRINA LIKUMPROJEKTU ATBALSTA SNIEGŠANAI KOMERSANTIEM KARA SEKU MAZINĀŠANAI 6

IEVIEŠ APRŪPĒTĀJA ATVAĻINĀJUMU 7

 

PREČU PIEGĀDES DOKUMENTS 8

PAMATLĪDZEKĻU UN NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU UZSKAITE UN NOLIETOJUMA APRĒĶINĀŠANA 21

 

SEZONAS LAUKSTRĀDNIEKU IENĀKUMA NODOKLIS 29

IIN NO DIVIDENDĒM 35

IIN NO PROCENTI, PROCENTIEM PIELĪDZINĀMS IENĀKUMS 39

VSAOI JAUNUZŅĒMUMIEM 41

IIN NO LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES PĀRDOŠANAS IENĀKUMA 49

PERSONĀLA NOMA UN NODOKĻU PĀRSKATI 57

PRIEKŠNODOKĻA ATSKAITĪŠANAS TIESĪBAS, DARBINIEKU LABSAJŪTAS NODROŠINĀŠANAI IEGĀDĀTAM KAFIJAS AUTOMĀTAM 62

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE VIENKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ, REALIZĒJOT PRECI INTERNETA VEIKALĀ 64

UIN PIEMĒROŠANA SAŅEMOT PAKALPOJUMU NO ANGLIJAS UZŅĒMUMA 68

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 864 «KĀRTĪBA, KĀDA PIEŠĶIR UN IZMAKSĀ ĢIMENES VALSTS PABALSTU UN PIEMAKSU PIE ĢIMENES VALSTS PABALSTA PAR BĒRNU AR INVALIDITĀTI» 71

 


купить