Žurnāls "BUHGALTERIJA un EKONOMIKA" Nr.4/2022. lat.valodā (PDF)

Cena: 7.00 EUR Pirkt

SATURS

VAKCINĒTIEM SLIMĪBAS PABALSTU IZMAKSĀS NO PIRMĀS DIENAS 2

IZMAIŅAS GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBĀ 2

VID LĪDZ 1. MAIJAM AICINA PRECIZĒT PAMATDARBĪBAS VEIDU 5

IZMAIŅAS 2022.GADA VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTAJĀS IEMAKSĀS 6

PĀRSKATS PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANĀ 2021. GADA DECEMBRĪ 9

 

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS NO ALGAS

UN CITIEM FIZISKĀS PERSONAS IENĀKUMIEM 15

VALSTS ATBALSTA UZRĀDĪŠANA GRĀMATVEDĪBĀ SAISTĪBĀ AR COVID-19 PAR ATBALSTA PERIODU NO 2021. GADA 1. OKTOBRA 27

 

 

 

IIN DARBA ŅĒMĒJAM, KURU NODARBINA DARBA DEVĒJS – ĀRVALSTU NODOKĻU MAKSĀTĀJS 34

DARBA DEVĒJU UN DARBA ŅĒMĒJU VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS 38

NODOKĻI NO AUTORATLĪDZĪBAS 54

MINIMĀLĀS VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS 66

FIZISKAI PERSONAI BUDŽETĀ MAKSĀJAMAIS PVN NO CIRŠANAS TIESĪBU PĀRDOŠANAS 71

JAUNS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS: KAS MAINĪSIES 73

VAI GRĀMATVEDĪBĀ DRĪKST PIEŅEMT SKENĒTUS DOKUMENTUS? 76


Pirkt