Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.4-2021.„ Pašnodarbinātie: uzskaite un nodokļi – nodokļa maksātāja rokasgrāmata” latv.val (PDF)(tikai žurnāla “BUHGALTERIJA un EKONOMIKA” abonentiem)

Cena: 12.32 EUR Pirkt

saturs

1.KAS IR SAIMNIECISKĀ DARBĪBA?

2. IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS  NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMA

3. PAŠNODARBINĀTĀ VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

4. NODOKĻI NO DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANAS VAI IZNOMĀŠANAS IENĀKUMIEM

5.GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE VIENKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

6.IIN  MAKSĀTĀJA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMU UN

 IZDEVUMU UZSKAITES ŽURNĀLS

7.PAMATLĪDZEKĻU UN NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU UZSKAITE UN

NOLIETOJUMA APRĒĶINĀŠANA

8. KRĀJUMU UZSKAITE

9. INVENTARIZĀCIJA UN TĀS NORISES KĀRTĪBA

10.IZDEVUMU PRECIZĒŠANA

 


Pirkt