Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.1-2021. „Par PVN deklarācijas 2021 un tās pielikumu aizpildīšanu – nodokļa maksātāja rokasgrāmata”. latv.val (PDF)(tikai žurnāla “BUHGALTERIJA un EKONOMIKA” abonentiem)

Цена: 15.00 EUR купить

SATURS

1.GROZĪJUMI PVN LIKUMĀ 2021. GADĀ  2.

PAR PVN DEKLARĀCIJĀM 4.

2.PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 7.

3. “PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS PAR TAKSĀCIJAS PERIODU” (NODOKĻA DEKLARĀCIJAS) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 11.

4. PĀRSKATA PAR PRIEKŠNODOKĻA UN NODOKĻA SUMMĀM, KAS NORĀDĪTAS NODOKĻA DEKLARĀCIJĀ PAR TAKSĀCIJAS PERIODU (PVN 1 PĀRSKATA), AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  33.

5.“PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ” (PVN 2 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 52.

6.“LABOJUMU PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ” (PVN 3 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 55.

7.“PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS PAR TAKSĀCIJAS GADU” (GADA DEKLARĀCIJAS PVN 4 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  61.

8.KĀRTĪBA, KĀDĀ NODOKĻA DEKLARĀCIJU UN TĀS PIELIKUMUS AIZPILDA FISKĀLAIS PĀRSTĀVIS 69.

9.“PĀRSKATA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMANTOŠANU” (PVN 7 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 78.

10. PAR ĪPAŠO PVN MAKSĀŠANAS UN PRIEKŠNODOKĻA ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU 86.

11.PAR PVN PIEMĒROŠANU PAKALPOJUMIEM 97.

12.PAR AIZDEVUMU PROCENTU ATZĪŠANU IEŅĒMUMOS UN UZRĀDĪŠANU PVN DEKLARĀCIJĀ 114.

13. PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ”(PVN 2 PĀRSKATA) 116.

14. LABOJUMU PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM   EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ  (PVN 3 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  143.

15.E-KOMERCIJA UN PVN 164.

16.PAR ATSEVIŠĶIEM JAUTĀJUMIEM PVN DEKLARĀCIJU AIZPILDĪŠANĀ EDS 188.


купить