Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.3-2021.„2020. GADA PĀRSKATS”latv.val(PDF).

Цена: 19.00 EUR купить

SATURS

2020. GADA PĀRSKATS    

GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAI VEICAMIE PRIEKŠDARBI

PĀRSKATA GADA SLĒGUMA INVENTARIZĀCIJA

ATTAISNOJUMA DOKUMENTI

Attaisnojuma dokumentu apgrozības apraksts un shēma un grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumi

Saimniecisko darījumu iegrāmatošana un grāmatvedības reģistru kārtošana 

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

Nemateriālie ieguldījumi 

Pamatlīdzekļi 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Krājumi 

Debitori 

Nākamo periodu izmaksas 

Kreditoru saistības 

Ieņēmumi

Izmaksas 

Par kases operācijām 

Par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu izsniegšanas un izlietojuma kārtību, dienesta komandējumu un reprezentācijas izdevumu noformēšanu un atspoguļošanu 

GADA PĀRSKATU UN CITU GRĀMATVEDĪBAS PĀRSKATU

SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI

Finanšu pārskata kvalitātes pazīmes, pielietojamie pieņēmumi un principi 

Bilance 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

DOKUMENTI UN PIEMĒRI

 

 


купить