Žurnāls"Grāmatvedība&Ekonomika"Nr.3/2020 lat.valodā (PDF)SPECIĀLIZDEVUMS 2019.GADA PĀRSKATS

Цена: 9.80 EUR купить

SATURS

2019. GADA PĀRSKATS                                                                                                                   

PĀRSKATA GADA SLĒGUMA INVENTARIZĀCIJA 

ATTAISNOJUMA DOKUMENTI 

Attaisnojuma dokumentu apgrozības apraksts un shēma un grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumi.

Saimniecisko darījumu iegrāmatošana un grāmatvedības reģistru kārtošana

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA 

Nemateriālie ieguldījumi  

Pamatlīdzekļi  

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  .

Krājumi  

Debitori 

Nākamo periodu izmaksas  

Kreditoru saistības

Ieņēmumi

Izmaksas 

Par kases operācijām 

Par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu izsniegšanas un izlietojuma kārtību, dienesta komandējumu un reprezentācijas izdevumu noformēšanu un atspoguļošanu 

Gada pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi

Finanšu pārskata kvalitātes pazīmes, pielietojamie pieņēmumi un principi 

Bilance  

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

DOKUMENTI UN PIEMĒRI.

 


купить