GE

Grozs

Grozā preču nav

Ērti!

Grāmatas un žurnāli elektroniskā veidā!

lasīt tālāk Rakstiet mums: info@ge.lv


 
← atpakaļ 24.11.2017

Grozījumi par PVN deklarācijām

2017.gada 31.oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.643 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” (turpmāk – Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40).[1]

 

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 stāsies 2018.gada 1.janvārī, un tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Pievienotās vērtības nodokļa likumā (turpmāk – likums) pieņemtajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.[2]

 

Ievērojot, ka atbilstoši grozījumiem likumā ar 2018.gada 1.janvāri ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apliekamo darījumu 12 mēnešu vērtības slieksnis reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir samazināts uz 40 000 euro, ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40, attiecīgajos punktos aizstājot vērtību “50 000” euro ar skaitli “40 000” euro.

 

Lai reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji varētu PVN deklarācijā un tās pielikumos norādīt metālizstrādājumu piegādes un ar tām saistītos pakalpojumus, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, t.i., darījumus, kuriem ar 2018.gada 1.janvāri ir piemērojams īpašais PVN režīms jeb apgrieztā nodokļa maksāšanas kārtība, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.40 punkti ir papildināti ar attiecīgajiem Pievienotās vērtības nodokļa likuma pantiem.

 

Papildus PVN deklarācijas PVN 1 pārskata I daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” (turpmāk ‒ PVN 1 pārskata I daļa) norādāmā informācija ir papildināta ar šādiem darījuma veida kodiem:

-     kods “R7” – nodokļa summas par saņemtajiem pakalpojumiem un saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.pantu (metālizstrādājumu iegādes un ar tām saistītie pakalpojumi);

-     kods “R8” – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 143.pantu (sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras iegādei);

-     kods “R9” – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 142.pantu (būvizstrādājumu iegādes).

 

Minētais nosacījums ir jāievēro, lai PVN administrēšanas, kontroles un analīzes nolūkos VID saņemtu darījuma ekonomiskai būtībai atbilstošu informāciju par reģistrētu iekšzemes PVN maksātāju veiktajiem darījumiem, kam piemērojama apgrieztā nodokļa maksāšanas kārtība.

Ja brīdis, kad veikta preču piegāde vai sniegts pakalpojums un izrakstīts PVN rēķins (vai iestājies rēķina izrakstīšanas termiņš) vai saņemta atlīdzība saskaņā ar PVN rēķinu, ir līdz 2017.gada 31.decembrim, tad PVN deklarācijā likuma 143.4 un 143.5pantā minētie darījumi, kā arī 142.pantā minētās būvizstrādājumu piegādes jānorāda atbilstoši kārtībai, kas bija spēkā līdz minētajam datumam, proti, nepiemērojot nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību.

 

Savukārt, ja brīdis, kad darījumi ir jāuzrāda PVN deklarācijā, iestājas sākot ar 2018.gada 1.janvāri, PVN deklarācijā likuma 143.4 un 143.5pantā minētie darījumi, kā arī 142.pantā minētās būvizstrādājumu piegādes jānorāda, lietojot attiecīgos kodus “R7”, “R8” un “R9”.[1] Publicēti 2017.gada 2.novembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.218 (6045).

[2] 2017.gada 27.jūlija likums “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”.

 

Komentēt:

Jūsu vārds:


Jūsu komentārs:


Ievediet summu: 29 + 6 =

Komentāri (0)

ReklāmaBruninieku ielā 43, 2.stāvs, LV-1011. Mob.: +371 28740526 E-mail: info@ge.lv